Oproep!

We komen graag in contact met mensen die met ons mee willen denken en werken om te zorgen dat mensen met financiële problemen een steun in de rug krijgen door betere regelingen en financiële instrumenten. We denken dat er veel te winnen valt met regelingen die de mensen als uitgangspunt nemen! Misschien weet je van vrouwen die met een uitkering in een sociale coöperatie of onderneming werken en geld opzij willen leggen voor een opleiding, het halen van een rijbewijs, of misschien heb je ideeën over het opkopen van schulden van jongeren om hen aan het werk of een opleiding te kunnen helpen. Misschien worden in jouw wijk allerlei aanpassingen gedaan om het water te kunnen bergen of huizen te isoleren en zie je kansen voor de wijkbewoners, maar loop je tegen regels en voorschriften op. Laat ons ook weten als je ergens een geslaagde aanpassing van regelingen tegen bent gekomen. Kortom heb je interesse om uit te zoeken waar mensen met weinig geld echt financieel iets mee opschieten en wil je hiervoor lobbyen, meld je! We zoeken mensen met kennis van zaken! Neem gerust contact op met de contactpersoon van de werkgroep Financiële Instrumenten en Regelingen: Sjoerd van Schooneveld, s.van.schooneveld@freeler.nl