Dossier Wonen

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om al haar inwoners een fatsoenlijk en betaalbaar onderkomen te bieden. Dat is geen gunst, maar een recht. RAB komt op voor dit recht in Rotterdam, waar de komende jaren steeds meer betaalbare sociale huurwoningen worden vervangen door duurdere appartementen. Daardoor zullen steeds meer mensen moeite hebben om een fijn en betaalbaar huis te vinden. Daarom roept RAB de Gemeente Rotterdam op om haar Woonvisie voor 2030 bij te stellen en meer geld en moeite te investeren in deze belangrijke maatschappelijke taak!

Enkele bronnen: