Feiten Armoede in Rotterdam

Rotterdam is de armste stad van Nederland.

Bijna een op de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede.

Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen. Dat zijn meer dan 100.000 inwoners. 27.000 Rotterdammers zitten zelfs zo diep in de schulden, dat zij die niet meer kunnen aflossen.

7,3% van Rotterdamse huishoudens leeft in langdurige armoede. Zij moesten tenminste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen.

In 2017 bedroeg het aantal mensen in Rotterdam met een bijstandsuitkering 37,100.

Steeds meer mensen kunnen de almaar stijgende ziekte- en huurkosten niet langer betalen.

Er zijn ruim 7.000 huishoudens in Rotterdam en de regio die ‘leven van de Voedselbank’.


Definities van armoede

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is het minimale bedrag wat iemand nodig heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De hoogte van dit bedrag wordt mede bepaald door de politiek. Momenteel is het sociaal minimum even hoog als de bijstandsuitkering (940 euro voor een alleenstaande, 1,370 euro voor een eenoudergezin met 1 kind; in 2016).

Bron: Rijksoverheid (2018)

Centraal Bureau voor de Statistiek (2018) Armoede en sociale uitsluiting

Lage inkomensgrens

De lage inkomensgrens is een bedrag dat net boven het sociaal minimum ligt. Mensen die onder deze grens vallen, hebben een risico op armoede. Dit bedrag varieert naar de grootte van het huishouden. (1,030 euro voor een alleenstaande, 1,370 euro voor eenoudergezin met 1 kind; in 2016)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2018) Armoede en sociale uitsluiting, (pag. 15).   

Beleidsmatige inkomensgrens

Voor de uitvoering van het gemeentelijk armoedebeleid wordt vaak uitgegaan van een inkomensgrens die gelijkgesteld is aan een zeker percentage (bijvoorbeeld 110 procent) van het sociaal minimum. Iedereen die binnen deze grens valt, behoort tot de doelgroep.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2018) Armoede en sociale uitsluiting, (pag. 17).

Referentiebudgetten

Het Sociaal Cultureel Planbureau kent ook nog twee definities om armoede vast te stellen, de zogenoemde referentiebudgetten. Dit betreft het basisbehoeftenbudget en het niet-veel-maar-toereikendbudget (zie bron voor uitleg).

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2016) Waar ligt de armoedegrens

Armoede als harde realiteit

Al deze definities betreffen slechts beleidsmatige benaderingen van armoede, die natuurlijk geen recht doen aan de harde realiteit van ervaren armoede. Verder zijn er ook veel intellectuele stukken geschreven over de betekenis armoede. Zie hiervoor o.a. het werk van Engbersen (1991) en de Swaan (1989)

Links

Voor meer feiten over armoede in Rotterdam, zie ook Idem (2016)