Ander Geld

We moeten toe naar een ander geldstelsel.

Waarom? Wij hebben hieronder de belangrijkste argumenten samengevat die genoemd worden door experts. (Lees hier een uitwerking van de argumenten).

 1. Door het huidige geldstelsel stroomt er continu geld van arm naar rijk. 30% tot 40% van je inkomen wordt afgeroomd door mensen met geld.
 2. Door ons geldstelsel is geld schaars waar het nodig is (waar armoede of een gebrek aan koopkracht heerst), en overvloedig aanwezig waar het niet nodig is.
 3. Ons geldstelsel is pro-cyclisch, en maakt onze economie instabiel.
 4. Ons geldstelsel dwingt tot een concurrentie ‘tot de dood’.
 5. Winsten van ons geldstelsel zijn privaat, de risico’s zijn maatschappelijk.
 6. Ons geldstelsel dwingt tot voortdurende economische groei.
 7. Door ons geldstelsel zijn duurzame ingrepen niet rendabel en ecologisch destructieve ingrepen wel rendabel.

Om deze negatieve effecten tegen te gaan moet het geldstelsel hervormd worden.

 

Alternatieven.

Hoe? Het geldstelsel kan hervormd worden door verschillende ingrepen. Wij hebben hieronder de ingrepen samengevat die het meest genoemd worden. Lees hier een verder uitwerking van de alternatieven.

 1. Geld zonder rente en zonder schuld.
 2. Demurrage fee (stallings-premie of oppot-premie)
 3. Complementair (lokaal, regionaal of nationaal) geld.
 4. Full Reserve Bank (veilig geld)
 5. Yakbank

 

Wat doet de werkgroep?

Veel actie om armoede te bestrijden is dweilen met de kraan open, zolang er door het geldstelsel continu geld stroomt van arm naar rijk (30 tot 40 % van het inkomen). Met de RAB kunnen we niet anders dan ons steentje bijdragen dit te agenderen en te helpen er iets tegen te doen. De RAB werkgroep Ander Geld wil inzichtelijk maken hoe andere vormen van geld kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede. En we werken ernaar toe dat we ook actie ondernemen in Rotterdam om ontwikkelingen richting andere vormen van geld verder te brengen.

 

Actueel

Op 24 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Lees op de website van Stichting Ons Geld hun voorbeschouwing.

 

Links

Stichting Ons Geld

Stro

Dam (Rotterdams Geld)