Wat doet de werkgroep regionale economie?

Wat doet de werkgroep regionale economie?

De werkgroep (lokale en) regionale economie gaat de komende jaren twee dingen doen.

 1. Inzichtelijk maken    wat een regionale economie kan bijdragen aan de bestrijding van armoede.
 2. Actie ondernemen    om een regionale economie te stimuleren op zo’n manier dat die ook bijdraagt aan de bestrijding van armoede.

 

Wat is een regionale economie?

Dat is een economie waarin gebruik gemaakt wordt van regionale hulpbronnen, waar regionaal geproduceerd wordt, waarvan de producten regionaal geconsumeerd worden, waarvan het afval regionaal verwerkt wordt, het liefst weer opnieuw tot een hulpbron. In Rotterdam bestaan coöperaties van burgers die samen energie produceren uit zonnepanelen, houtbewerkers die van lokale bomen meubels of speeltoestellen maken, recycle-initiatieven die lokale afvalstromen verwerken tot nieuwe producten stadslandbouwers die op Rotterdamse grond groenten verbouwen en fruit telen. En dan is er ook nog een grote deel-economie: tweede hands winkels, weggeefwinkels, deel-netwerken waarin mensen gebruikte goederen onderling delen.

 

Waarom is een regionale economie belangrijk?

De ontwikkeling van een regionale economie kan bijdragen aan de bestrijding van armoede. Ten eerste kan een lokale economie gebruik maken van hulpbronnen die lokaal voorhanden zijn, maar die (nog) niet optimaal gebruikt worden, zoals land, zonlicht en afval. Daardoor kunnen we werkgelegenheid en inkomens genereren. Deze hulpbronnen kunnen ook gebruikt worden voor zelfvoorziening: een deel van je vaste lasten kan je besparen als je geen energierekening meer hebben, geen verse groenten en fruit meer hoeft te kopen en allerlei goederen kunnen verkrijgen via florerende deel-netwerken.

Maar er zijn meer redenen: In een lokale economie blijven geldstromen lokaal. Geld wordt lokaal besteed waardoor minder waarde en welvaart uit de Rotterdamse gemeenschap wegvloeit. Een stad met een sterke lokale economie is veerkrachtiger. Met een sterke lokale productie van energie, voedsel, kleding enz, zijn we beter bestand tegen fluctuerende prijzen op de wereldmarkt. Met een sterkere lokale en regionale economie hebben we meer souvereiniteit, meer zelfbeschikking, over ons voedsel, energie, kleding, enz.

 

Blijf realistisch en kritisch!

Maar een regionale economie heeft ook grenzen. Ten eerste: het stimuleren van een lokale en regionale economie kan iets bijdragen, maar wel in beperkte mate. Ten tweede heeft het aanpakken van schijnende problemen zoals de schuldenproblematiek en hoge huren meer prioriteit. Ten derde kan een bepaald soort regionale economie ook juist bijdragen aan armoede en uitsluiting. Dus je moet goed vaststellen wat voor regionale economie je wilt stimuleren en wat voor regionale economie je niet wil stimuleren. We moeten kritisch en realistisch blijven: een regionale economie gaat armoede niet verdrijven uit Rotterdam. Maar onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaalde grens kan het wel een bijdrage leveren. Wat die bijdrage kan zijn moeten we inzichtelijk maken. Welke mogelijkheden liggen er? Maar ook welke grenzen zijn er en aan welke voorwaarden moet een lokale economie voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van armoede?

 

Stap 1. Inzichtelijk maken

De komende tijd starten we met inzichtelijk maken wat een regionale economie kan bijdragen aan de bestrijding van armoede in Rotterdam. De inzichten die daaruit ontstaan zal leiden tot de volgende stap: actie ondernemen om een regionale economie verder te stimuleren.

Bij het inzichtelijk maken stellen we vragen zoals:

 • Wat is nu de omvang van de regionale economie in Rotterdam? Welke initiatieven bestaan er zoal?
 • Op welke manier hebben mensen er baat bij?
 • Hoeveel gaat er om in die regionale economie, aan goederen en aan economische waarde?
 • Hoe verhoudt de hoeveelheid goederen waarin mensen zich via een regionale economie voorzien tot het totaal benodigde levenskosten?
 • Hoeveel mensen zijn aan het werk in die regionale economie? En hoeveel wordt er verdiend?
 • Draagt een regionale economie altijd bij aan de bestrijding van armoede? Of zijn er ook vormen zichtbaar die juist bijdragen aan uitsluiting en een grotere kloof tussen arm en rijk?
 • Hoe groot kan die regionale economie worden? Hoeveel natuurlijke hulpbronnen tweede hands goederen en afvalstromen worden nog onbenut?
 • Wat zijn obstakels die een dergelijke groei tegenhouden?
 • Op wat voor manieren zou men iets hebben aan samenwerking?
 • Hoe zou gemeentelijk beleid kunnen bijdragen aan het stimuleren van een regionale economie?

Aan de hand van onderzoek, bezoeken aan initiatieven, interviews, met mensen uit de praktijk, verhalen, analyse, opinie en misschien ook geluid en film, gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Houd de website in de gaten voor de eerste resultaten.

 

Stap 2. Actie Ondernemen

Tijdens het verzamelen van al dit materiaal zal ook steeds duidelijker moeten worden wat we samen kunnen doen om de regionale economie in Rotterdam verder te stimuleren op zo’n manier dat armoede ermee bestreden wordt.

 

Neem contact op!

Als je vragen hebt, ideeën, tips, of motivatie om mee te doen, neem dan contact op met de contactpersoon van de werkgroep regionale economie: rutgerhenneman@gmail.com