Visie op ander geld

Visie

In ons huidige geldstelsel stroomt er continu geld van arm naar rijk. Geld komt in omloop wanneer geld geleend wordt van een bank. Dat geld moet altijd met rente terugbetaald worden. Bedrijven rekenen de rente door in de producten die ze verkopen. Met elk product wat je koopt in je dagelijks leven stroomt een percentage naar de financiële wereld. Door ons geldsysteem wordt een percentage van alles wat je koopt continu afgeroomd. Door rente worden rijken rijker en armen armer. (Ad Broere 2012, Margrit Kennedy 2004, Toxopeus en Van Arkel 2014)

Ons huidige geldstelsel is niet democratisch. De hoeveelheid geld in omloop (en wie het kan lenen voor wat voor soort productie) wordt bepaald door private ondernemingen (de banken). Hoeveel geld in omloop is en voor welke doeleinden het geld geleend wordt, wordt dus niet democratisch bepaald. (Ad Broere 2012)

Ons huidige geldstelsel zorgt voor klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen. Door rente is je schuld altijd groter dan het bedrag wat je hebt geleend. Dat draagt bij aan een continue druk om meer en meer te produceren. Die continue noodzaak tot groei leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, en uitsterven van soorten. (Ad Broere 2012, )

We moeten toe naar een ander geldstelsel. Een stelsel zonder rente, waar geld niet in omloop komt door middel van schuld en waar democratisch bepaald is hoeveel geld er in omloop is en voor de productie van welke waarde.

Wat doet RAB?

1. Inzichtelijk maken

RAB wil voor Rotterdam inzichtelijk maken hoe andere vormen van geld kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede. Dat doen we door een overzicht te geven van theorieën en bestaande praktijkvoorbeelden van ander geld.

Bijvoorbeeld: de DAM is een Rotterdams voorbeeld van een alternatieve munt; Stichting Ons Geld pleit voor een hervorming van de Euro; de Amersfoortse Open Economen Kring pleit voor nationale en lokale complementaire munteenheden. Ook elders in de wereld bestaan voorbeelden van lokaal geld, zoals op Sardinië (Sardex), in Zwitserland, in Basel, Bristol, enz. Voorbeelden elders kunnen licht werpen op mogelijkheden in Rotterdam.

We werken op deze website aan een database van a) eigen artikelen over andere vormen van geld en hoe die kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede en b) links naar bestaande initiatieven. Zie hier het begin van die database.

Bronnen:

Broere, A. (2012) Geld komt uit het niets

Kennedy, M. (2004) Why do we need monetary innovation

Toxopeus H. en H. Van Arkel (2014) Een Ander Soort Geld