Ander Geld

We moeten toe naar een ander geldstelsel

In ons huidige geldstelsel stroomt er continu geld van arm naar rijk. Ons huidige geldstelsel is niet democratisch. En ons geldstelsel leidt tot klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. We moeten toe naar een ander geldstelsel. Een stelsel zonder rente, waar geld niet in omloop komt door middel van schuld en waar democratisch bepaald is hoeveel geld er in omloop is en voor de productie van welke waarde. (Lees hier de visie van de RAB werkgroep Ander Geld)

 

Wat doet de werkgroep?

De RAB werkgroep Ander Geld wil voor Rotterdam inzichtelijk maken hoe andere vormen van geld kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede. En we ondernemen actie om andere vormen van geld in Rotterdam te helpen floreren en pleiten ervoor dat de overheid ondersteunt of zelf een experiment aangaat met een complementaire munt. (Lees hier meer over wat de Werkgroep Ander Geld doet.)

 

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van links naar en artikelen over andere vormen van geld. We zijn pas net begonnen met het aanleggen van deze database. We werken hard om het uit te breiden. Maar hier is een begin:

 

Artikelen:

 

Links naar bestaande initiatieven: