Extra voedselpakketten beschikbaar vanwege Corona virus

Dit is een oproep voor mensen in een kwetsbare situatie om zich aan te melden voor voedselhulp indien u daar behoefte aan heeft. U kunt contact opnemen met Stichting Mait of de Voedselbank:

 

Stichting Mait

email: info@mait010.nl, telefoon: 010 2105272

Voedselbank:

email: aanvragen@voedselbank.nl, telefoon: 010 425 43 58

 

Door de Corona situatie zijn veel schappen in de winkels leeg en blijven vaak alleen dure boodschappen over, wat voor mensen met een laag inkomen een knellende situatie oplevert. Ook moeten ouders met kinderen thuis blijven om voor ze te zorgen en kunnen ouderen moeilijk de deur uit vanwege gezondheidsrisico’s. Deze mensen hebben dus extra hulp nodig de komende periode.

RAB verdiept zich in Klijnsmagelden

RAB heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de Klijnsmagelden. De Klijnsmagelden zijn een structurele bijdrage van het Rijk aan de gemeenten, wat neer komt op 6 miljoen extra per jaar voor Rotterdam. Dit geld dient om armoede onder kinderen in de stad te verminderen. Het Burgerpanel Rotterdam stelde al eerder vragen over de besteding van dit geld, waar veel onduidelijkheid over bestaat (zie deze brief). RAB heeft hierover gesproken met het Burgerpanel en stichting Meedoen. Bij stichting Meedoen wordt een deel van de Klijnsmagelden uitgegeven in de vorm van ouderbijdrages voor schoolreisjes en fietsen of laptops voor kinderen. Ook kunnen kinderen een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds voor sport- en cultuurdeelname. RAB concludeert na de gesprekken dat:

  • Er aan de ene kant al veel gedaan wordt in de stad om armoede te verzachten. De stichtingen Jeugdfonds en Meedoen leveren een belangrijke bijdrage. De gemeente levert hier ook een belangrijke financiële bijdrage voor.
  • Aan de andere kant is er weinig duidelijkheid over hoe de Klijnsmagelden precies besteed worden. De gemeente heeft in een reactie aan het Burgerpanel meer inzicht proberen te geven (zie brief). In deze brief blijft het echter onduidelijk hoe de extra middelen precies zijn ingezet. Sommige dingen worden niet of nauwelijks uitgelegd. Bijvoorbeeld: “Met de extra middelen zijn extra interventies ingezet gericht op het versterken van de sociaal- emotionele competenties van kinderen”. Om welke interventies het gaat is niet duidelijk. Of over het derde spoor (“Lange termijn investering in de financiele zelfredzaamheid en de preventie van schulden van gezinnen”) wordt helemaal niks gezegd.
  • In Rotterdam wonen circa 20,000 kinderen in gezin met een laag inkomen. Volgens de cijfers van Jeugdfonds en Meedoen wordt ongeveer een kwart tot eenderde van deze kinderen nu bereikt. Dit terwijl Jeugdfonds en Meedoen al op hun maximale capiciteit presteren. We vragen ons dus af hoeveel kinderen (en ouders) in Rotterdam geen gebruik maken van voorzieningen waar ze wel recht op hebben.

RAB blijft deze kwestie monitoren en hoopt in de toekomst meer duidelijkheid te krijgen over het beleid van de gemeente Rotterdam.

Antwoord op onze brief aan de wethouder

Naar aanleiding van onze brief aan de wethouder zijn we een tijd geleden in gesprek geweest met Melinda Lorincz, een ambtenaar die voor wethouder Grauss werkt. Het was een constructief gesprek waarin onze vragen aan bod kwamen. Hieronder vatten we de antwoorden kort samen:

Over het in dienst nemen van 15 trajectbegeleiders

  • De trajectbegeleiders hebben de taak om mensen met een schuld te begeleiden van begin (signalering) tot eind (oplossing). Echter, deze trajectbegeleiders werken nu op een tijdelijk contract zonder duidelijke optie tot verlenging. Dit maakt het risico op verloop onder deze groep ambtenaren groot, waardoor het idee van vaste trajectbegeleider naar onze mening niet goed in de praktijk wordt gebracht. De gemeente is in gesprek met stichting Mait over een goede aanpak.

Over de Rotterdampas

  • De Rotterdampas is er voor alle Rotterdams, in tegenoverstelling tot bijvoorbeeld de Ooievaarspas in Den Haag. Die is er alleen voor gezinnen met een laag inkomen. Gezinnen met een laag inkomen in Rotterdam kunnen een jeugdbijdrage op de Rotterdampas krijgen. Ze kunnen dan korting krijgen op bepaalde activiteiten die op de website staan. Voor een vergoeding van de contributie voor sportverenigingen of cultuurinstellingen kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van het Jeugdfonds, via stichting Meedoen. Het aandeel mensen wat daar nu gebruik van maakt is laag, ook vanwege de vele andere regelingen die er zijn in Rotterdam. De communicatie hierin kan en moet dus eenvoudiger.

Over de rol van het NPRZ en de woningbouwverenigingen

  • Met betrekking tot de woningbouwverenigingen kan de maatschappelijke taak scherper in de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwverenigingen worden opgenomen. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente gaat zich hier mee mee bemoeien. De rol van het NPRZ hierin is complex. We gaan navraag doen of hier meer duidelijkheid over kan komen.

 

Wij danken de gemeente en Melinda in het bijzonder voor de tijd en transparantie. De inhoud hierboven weerspiegelt onze interpretatie van het gesprek en dus niet per se de standpunten van de gemeente.

Vragen aan de wethouder over armoedebeleid

De RAB heeft naar aanloop van de gemeentelijk publicaties Uit de Knoop en Reset Rotterdam – en de publieke discussies over deze visiedocumenten – middels een brief een aantal vragen aan wethouder Grauss gesteld. Deze vragen gaan onder andere over de uitvoering van het armoedebeleid en hoe woningbouwverenigingen geholpen kunnen worden om hun maatschappelijke taak beter uit te voeren.

Deze brief staat hieronder gepubliceerd. We hopen zo spoedig mogelijk een reactie te krijgen.

Doorgaan met het lezen van “Vragen aan de wethouder over armoedebeleid”

Thuis in Lombardijen, leven in armoede

Door Mieke Zagt, 29 mei 2019

In Rotterdam is steeds minder ruimte voor kwetsbare, minder draagkrachtige huurders. Er worden huizen gesloopt ten behoeven van nieuwe, rijkere doelgroepen terwijl op andere plekken huizen verwaarloosd worden, waardoor minder draagkrachtige bewoners het nakijken hebben.

RAB, de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging, volgt de uitvoering van de maatschappelijke taak van de woningbouwverenigingen en zoomt in op Lombardijen waar bewoners al jaren klagen over de belabberde staat van onderhoud van hun huizen.

Lombardijen

Aan de Pliniusstraat en de Vergiliusstraat in Lombardijen staan twee flatgebouwen waar het slecht toeven is. Zodra je de portiek binnenkomt, zie je troebel water in de kelder staan waar afval in drijft. De deuren naar de berging zijn vergrendeld door woningbouwvereniging Havensteder als oplossing voor de wateroverlast. De leuningen op de galerij zijn verrot en de splinters steken uit het hout. Op de platte daken staan plassen, een broedplaats voor muggen. Er hangen elektriciteitsdraden over het dak. De deur van een meterkast staat open en het schilderwerk bladdert. Bij binnenkomst in een van de huizen voel ik de tocht optrekken. Het is december en het is koud in huis. Er wordt gekookt en er is geen goede ventilatie , daarom staat de buitendeur naar het balkonnetje open. In de slaapkamers groeit schimmel in de kozijnen en de douche heeft een gat in de muur.

Havensteder

De eigenaar van deze woningen, de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder, is talloze malen langs geweest om de klachten te bespreken. Maar wanneer ik in december 2018 op het Havensteder kantoor in Lombardijen de kwestie bespreek, lijkt de manager toch niet helemaal op de hoogte en vraagt naar details.

Ik leg de eindeloze lijst met klachten over de flats voor.  Door de continu overlopende riolen, de schimmel, de plassen water op de daken en mogelijk door asbest zijn deze woningen ronduit ongezond.

Bovendien wonen er veel kwetsbare bewoners, een doelgroep waarvoor Havensteder zich in zet, zo staat in de missie op de website te lezen, die moeite hebben om rond te komen.

Ondanks de verloederde staat van de flats heeft Havensteder de renovatie van deze woningen niet opgenomen in de planning. Toch weet de manager te vertellen dat de buitenschil aangepakt gaat worden, waaronder het schilderen van de buitenkant en het aanbrengen van mechanische ventilatie. Dit  is echter onvoldoende om de overstromingen van het oude riool tegen te gaan of om het jarenlange achterstallige onderhoud aan te pakken. De bewoners zijn het zat en de meesten willen het liefst vertrekken, maar zij hebben geen perspectief op iets beters.

De manager belooft me op de hoogte te houden als er concrete afspraken zijn voor structurele verbetering van deze woningen, maar dat zal niet voor de kerst gebeuren, zegt ze. Kerst verstrijkt, Oud en Nieuw verstrijkt, de winter is voorbij en de lente breekt aan en ik hoor niets. Ook de bewoners weten nog steeds niet wanneer de renovatie van hun huizen plaats vindt. Doorgaan met het lezen van “Thuis in Lombardijen, leven in armoede”

Huurkoop tegen Armoede

 Interview met NIDA fractiemedewerker Jeroen Schilder over ‘Huurkoop 3.0’

Wonen: een mensenrecht dat duurder wordt

Een plek om te wonen, een dak boven je hoofd. Het is een basisbehoefte en een mensenrecht. Maar in de praktijk is het recht op wonen niet onvoorwaardelijk en niet universeel. Huizenprijzen stijgen. Huren stijgen. Je hebt steeds meer geld nodig om van dit mensenrecht te kunnen genieten. Het kost een steeds groter percentage van ons inkomen.[1] En stijgende huren zorgen voor een toename in de geldstroom van arm naar rijk. Betaalbaar wonen is een belangrijk thema voor de RAB. Net als de financiële instrumenten die ingezet kunnen worden om te voorzien in deze basisbehoefte.

De Rotterdamse politieke partij NIDA heeft 16 mei een initiatiefvoorstel ingediend dat onze interesse heeft gewekt: ‘Huurkoop 3.0’. Het is een plan om huurders de mogelijkheid te geven om geleidelijk eigenaar te worden van het huis dat ze huren. Rutger Henneman en Sjoerd van Schooneveld gingen namens de RAB langs bij de NIDA-fractie om naar dit plan te vragen. We spraken met fractiemedewerker Jeroen Schilder. En we waren onder de indruk.

Tussen wal en schip

– RAB: Welk probleem moet Huurkoop 3.0 oplossen?

Schilder: Er zijn veel problemen op de woningmarkt, met name dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Mensen in het middensegment hebben weinig mogelijkheden om door te stromen. Het politieke debat gaat vooral over de hoeveelheid van type woningen, dat is maar een deel van de uitdagingen. Wij denken dat er veel problemen bestaan omdat er te weinig variatie is in de financieringsmogelijkheden. Je moet kiezen tussen huur of koop.

Er zijn veel mensen die niet in aanmerking komen voor een reguliere hypotheek, zoals starters, flexwerkers, mensen die uit principiële of levensbeschouwelijke overtuigingen geen schulden willen of kunnen dragen of geen rente willen of kunnen betalen. Veel mensen betalen daarnaast maandelijks een huurprijs die hoger is dan de vaste lasten voor een hypotheek. Maar vanwege de strenge hypotheek-eisen of vanwege budgettaire overwegingen komen ze niet in aanmerking voor een hypotheek. Ons plan speelt in op deze groep. Wij stellen voor dat we in Rotterdam gaan starten met een huurkoop pilot. Huurkoop 3.0 betekent dat je maandelijks huur betaalt maar daarnaast ook aandelen opbouwt in je huis. Je wordt daarmee mede-eigenaar van je huis. En na een jaar of 20 of 30 ben je volledig eigenaar geworden van het huis dat je hebt gehuurd.

Huurkoop 3.0

– RAB: Hoe werkt Huurkoop precies?

Schilder: In de afgelopen eeuw zijn er eerdere varianten geweest van Huurkoop. In ons voorstel, ‘Huurkoop 3.0’, vallen we terug op een huurkoop-variant die is ontwikkeld in Maleisië. Je betaalt maandelijks een bedrag waarmee je aandelen opbouwt. Daarnaast betaal je een bedrag aan huur, je woont immers in een woning die niet helemaal van jou is. Deze variant gaat uit van een gedeeld eigenaarschap tussen de investeerder of corporatie aan de ene kant (wij noemen dat de ‘huur-verkoper’) en de bewoner of ‘huur-koper’ anderzijds.

Ik zal een voorbeeld geven. Doorgaan met het lezen van “Huurkoop tegen Armoede”

Basisinkomen vergroot financiële zekerheid

Nieuwe resultaten van het basisinkomen experiment in Finland laten zien dat degenen die een basisinkomen ontvingen meer financiële zekerheid hebben ervaren dan de personen uit de controle groep (die geen vorm van het basisinkomen ontvingen).

Verder tonen de resultaten dat mensen met een basisinkomen ook meer vertrouwen hadden in instituties, politici en hun medemens.

Uit eerdere resultaten van het experiment bleek dat mensen ook een groter algemeen welzijn ervaren. Daarnaast vonden mensen niet sneller werk met een basisinkomen (in het eerste jaar van het experiment).

Het basisinkomen experiment in Finland vond plaats in 2017-2018. Twee jaar lang kregen 2000 werklozen een basisinkomen van 560 euro per maand. Dit bedrag mochten ze houden ongeacht of ze werk vonden. Hun situatie wordt vergeleken met een controlegroep werklozen die geen vorm van basisinkomen ontvingen.

De komende tijd zullen nog meer bevindingen van het experiment worden gepubliceerd. Zie hier de huidige bevindingen.

Verdere info over het basisinkomen kun je vinden bij de werkgroep Zeker Inkomen.

Rachel Heymach: “Dit is zo herkenbaar” over Lost Boys, 5 jaar later.

Gisteren zond de EO de documentaire Lost Boys, 5 jaar later uit.

In 2011 volgde Margit Balogh de jongens van de jeugdbende Bloods. Een van hen was Demo. Vijf jaar later heeft hij de vicieuze cirkel van criminaliteit en gevangenissen achter zich weten te laten. Hij werkt als reporter voor een bekend radiostation, is labelmanager bij een platenmaatschappij en is genomineerd voor de NTR-radioprijs. Toch komt Demo maar niet los van zijn verleden. Nog steeds wordt Demo achtervolgd door deurwaarders, schuldeisers en justitie.

Als hij zijn schulden wil oplossen, wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Ondanks dat hij maandelijks 1000 euro afbetaalt, worden zijn schulden niet minder door oplopende boetes en de kosten van de incassobureaus. Demo wordt er moedeloos van.

Dit moeten jullie zien

Rachel Heymans, bestuursvoorzitter van Talenz Skool uit Rotterdam Zuid, reageerde onmiddellijk op dit indrukwekkende portret: “Dit is zo herkenbaar. Dit moeten jullie zien.”

Mieke Zagt interviewde Rachel en vroeg haar waarom het zo herkenbaar is.

Rachel vervolgt: “Mensen die weinig tot niets te besteden hebben, zijn bezig met overleven. Voorzien in hun basisbehoeften, daar ligt de prioriteit. Dit zie ik voornamelijk bij gezinnen met opgroeiende kinderen. Een administratie bijhouden naast het overleven is dan vaak te veel gevraagd.”

Ook Demo uit de documentaire kan het niet opbrengen om de stapels post te openen om zo het overzicht te bewaken.  Demo legt uit: “Als Margit mij belde, ging het natuurlijk over de film, maar zij stelde me ook vragen die me goed deden, zoals ‘Heb je al gegeten?’ en ‘Hoe gaat het met je?’ Dat was bijzonder voor me.”

Rachel: “Men zegt vaak dat mensen in deze situatie de kop in het zand steken, maar dat klopt niet. Ze ontkennen niet dat er problemen zijn, maar het is gek genoeg een vorm waarmee zij zichzelf beschermen om een depressie te ontspringen. Het gaat al niet goed, dus waarom zal ik mezelf nog meer frustreren door de post te openen. De boodschap van de brief is bekend. Laat de dag maar niet verpest worden door nog meer slecht nieuws.”

Even bellen voor een betalingsregeling

Vaak adviseert men om te bellen voor een betalingsregeling. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Rachel illustreert: “Het vraagt moed, wijsheid en taalvaardigheid om dit op een overtuigende manier te doen.  Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat men kan bellen; daar zijn namelijk ook kosten aan verbonden. Gelukkig zijn er wel organisaties die mensen ondersteunen. Maar vaak wordt daar te laat op in gezet.”

Leven met angst

Veel mensen in die situatie leven in constante angst: angst dat je kinderen uit huis worden geplaatst omdat je de zorgplicht niet naar maatstaven kan nakomen of angst voor ontruiming, angst voor opsluiting. Waar is de uitweg?

Rachel legt uit dat mensen zonder redelijk inkomen kwetsbaar blijven: “Heb je je uiteindelijk weten te redden uit de financiële stress, komt er weer wat om de hoek kijken. Voor mensen die meer te besteden hebben is het makkelijk om wat te sparen voor eventueel onverwachte uitgaven. Maar hoe doe je dit als je niets kunt sparen? Net uit een schuldentraject en toch weer terug bij af. Een vicieuze cirkel.  Dat heb ik te veel en te vaak gezien! Ik kom dit continu tegen.”

Advies

Zou je mensen die dit overkomt een advies kunnen geven?

Rachel: “Om eerlijk te zijn niet. Ik heb dat geprobeerd: doorverwijzen naar de schuldhulpverlening, formulierenspreekuren, maar de oplossingen zijn vaak van tijdelijke aard en symptoom bestrijdend. Het ‘systeem, de bureaucratie’ staat enorm in de weg. De mentaliteitsverandering is een grote opgave voor zowel de schuldeisers als de schuldenaren.”

Wonen in Armoede in Lombardijen

Geachte burgemeester, geacht College, geachte Raad,

Lombardijen is een Rotterdamse wijk op Zuid en kent een verwaarloosd woningaanbod van huizen en goedkope flats. De grote hoeveelheid goedkope woningen is aantrekkelijk voor mensen met lage inkomens. In deze wijk wonen veel kwetsbare en kansarme mensen. In Lombardijen wonen ruim 14.000 inwoners, van wie meer dan de helft alleenstaand en/of 50-plus is. De samenstelling van de bevolking en de verwaarloosde staat van de woningen zijn al decennia lang onderwerp van discussie, echter zonder dat er veel verandert.

Havensteder is er de grootste aanbieder van woningen, maar niet alleen in Lombardijen zijn de woningen verwaarloosd, ook in andere Rotterdamse wijken klaagt men over het slechte onderhoud door het woningbouwbedrijf, waaronder in de Valkeniersbuurt en in Ommoord. In oktober 2017 werd de directrice van Havensteder in Dagblad 010 de krottenkoningin van Rotterdam genoemd.

 

Dit probleem bestaat al jaren

Enkele bewoners die zich actief voor de wijk inzetten, vertelden dat er in de loop der jaren verschillende bewonersinitiatieven zijn geweest die de klachten kenbaar hebben gemaakt. Maar inmiddels zijn de meeste bewoners moe van de strijd afgedropen door de ingewikkelde bureaucratie die de woninggigant in het leven heeft geroepen.

 

Kafkaiaans doolhof

De klachtenprocedure van Havensteder lijkt op een doolhof. Bewoners kunnen een klacht inbrengen via een zogenaamde Complex-Commissie, die een dossier vormt en de klacht bij de Brug, het Huurdersplatforum, inbrengt, die de klacht aan Havensteder overbrengt.

Het is voorgekomen dat een bewoner rechtstreeks een klacht indiende en van het woningbedrijf te horen kreeg dat zij de klacht eerst aan de commissie van haar complex moest voorleggen. Maar het gebouw waarin zij woonde, had helemaal geen Complex-Commissie. Daarmee stond de bewoonster met lege handen en was het einde verhaal.

Een van de initiatiefnemers vertelt: “Er zijn in de loop van de tijd keurige dossiers opgebouwd en aan Havensteder overhandigd. Vervolgens werden de dossiers per stuk behandeld en werd her en der een klacht verholpen. Hier een plafonnetje en daar een wasmachineaansluiting. Het is ook voorgekomen dat een zorgvuldig opgebouwd dossier kwijtraakte.”

Uit de vele genoemde voorbeelden blijkt dat de bewoners, noch de hulpverleners, noch de gemeentelijke instellingen met haar lokale ondersteuners echte structurele verandering teweeg konden brengen.

 

Ongezond

Als je door de buurt fietst, zie je niet meteen welke armoede achter de ramen schuilt. Veel bewoners leven in huizen die er van buiten redelijk verzorgd uitzien, maar die aan de binnenkant schimmelen waardoor de gezondheid in het geding is.

Een onderzoek van de GGD zou een belangrijk signaal af kunnen geven. Maar veel mensen schamen zich voor de omstandigheden waaronder zij leven waardoor zij niet makkelijk iemand uitnodigen om naar hun beschimmelde badkamer te komen kijken.

Naast vocht en schimmel is ook asbest een probleem, evenals enkel glas, loze water leidingen, oude elektrische kabels, verrotte kozijnen en balustrades en te smalle, roestende waterleidingen waardoor aan- en afvoer verstoppen en de wasmachine overloopt en de afvoerputjes van de gootsteen en de wc vuil rioolwater opspuwen dat de gang op drijft.

 

De strategie van de druppelende kraan

Sommige huizen in de wijk zijn wel opgeknapt. Daardoor ontstaat er hoop dat andere huizen ook eens aan de beurt komen. Anderen hebben een nieuwe badkamer gekregen of een nieuwe wasmachineaansluiting of werd de schimmel “aangepakt” door een verlaagd plafond aan te brengen waarna de schimmel een poosje uit het zicht verdween. Maar de gebreken bleven.

Een bewoonster vertelt: “Vanwege de te nauwe waterafvoer werd de wasmachineaansluiting naar beneden verplaatst in de keuken. Daar werd de wasmachine aangesloten op dezelfde elektriciteitgroep als die van de keuken, waardoor nu de stoppen regelmatig springen als iemand even de magnetron of de boiler aanzet als de wasmachine staat te draaien. Nu moeten we timen wanneer we douchen en wassen.”

Een van de bewoners noemt het beleid van Havensteder: “De strategie van de druppelende kraan. Soms komt er wat en soms komt er niks. Je kunt nergens op rekenen en dat is heel vervelend.”

 

Wonen in armoede

Armoede openbaart zich niet makkelijk en tegelijkertijd is armoede een probleem dat zich op vele fronten afspeelt en een groot effect heeft op je leven. Alleenstaanden kunnen geen oppas betalen om een avond naar een buurtvergadering te gaan, ouderen durven soms niet alleen over straat maar hebben geen geld voor vervoer, mensen slapen met de hele familie in de woonkamer omdat de slaapkamers vochtig of tochtig zijn en kinderen gaan daardoor niet uitgerust naar school.

Door armoede raken mensen gestrest en vermoeid. De focus is gericht op overleven waardoor het strategisch vermogen om te plannen afneemt. Mensen worden door zorgen in beslag genomen door de huur voor de volgende maand, door de factuur voor de wifi, door schoolgeld of door een schuldenlast en hebben geen energie meer om ook nog eindeloos binnen complexe processen te participeren.

 

Sociale taak

Bovendien hebben zij al vaker organisaties en initiatieven in vertrouwen genomen en hun zorgen met allerhande professionals gedeeld: tot op heden is er niets veranderd. Het vertrouwen is weg.

Door de slechte reputatie van Havensteder in Lombardijen is het recentelijk aangekondigde groot onderhoud geen geruststelling. Op de website kun je de aankondiging niet terugvinden. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren en of dit groot onderhoud afdoende is om de vele problemen aan te pakken. Er zou eerder gedacht moeten worden aan renovatie van de huizen in plaats van aan onderhoud, maar daarvan lijkt geen sprake.

Armoede is een gulzig monster dat energie vreet. Door de Kafkaiaanse klachtenprocedures en de strategie van de druppelende kraan haken bewoners af en blijven weg van de fora waar deze zaken juist besproken kunnen worden. De energie om met lange adem binnen de doolhoven van de grote woonreuzen de juiste inzet af te dwingen die tot structurele renovatie leidt, is deze kwetsbare groep mensen ontvallen.

De vraag ligt nu voor: wie neemt het op voor de bewoners van Lombardijen en wie zorgt voor een fatsoenlijke leefomgeving?

 

Daarom vragen wij de gemeente Rotterdam het volgende:

  • Kan de gemeente Rotterdam prestatieafspraken met Havensteder maken om al het achterstallige onderhoud in Lombardijen structureel aan te pakken?
  • Wil de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de taak van de sociale woningbouw goed word uitgevoerd zodat de mensen in Lombardijen, en ook in andere buurten van Rotterdam, een fatsoenlijk onderkomen hebben zonder schimmel, vocht en asbest en met deugdelijke waterleidingen en rioleringen, dubbelglas en 21e eeuwse elektriciteitsmeters?
  • Kan de gemeente Rotterdam aandringen op vereenvoudiging en op het transparanter maken van de klachtenprocedure?

 

Wij hopen op een positief en spoedig antwoord, omdat armoede niet kan wachten.

 

Hoogachtend,

 

Mieke Zagt en Annuska Nickolson

Woordvoering

Namens RAB, de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging

Julia Adam

Rutger Henneman

Sjoerd van Schooneveld

Vanessa Umboh

Gijs Custers

Het bestuur van de Rotterdamse Sociale Alliantie

Jan Blankers

Danny Mense

 


17 November 2018, Mieke Zagt