De waarheid van armoede

In Schotland werken armoede-experts en beleidsmakers samen aan nieuw beleid om armoede tegen te gaan. Het Poverty Truth Network is een netwerk van commissies door heel Groot Brittannië heen waarin armoede-experts, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en invloedrijke mensen samenkomen om aan verandering te werken.

Binnen deze ontmoetingen spreekt men waarheid over armoede. Deze waarheid is vaak confronterend, schokkend of ongemakkelijk. Maar de waarheid moet gehoord worden om echte verandering teweeg te kunnen brengen.

Deze waarheid-van-armoede-ontmoetingen worden door professionele facilitatoren in zorgvuldig opgezette processen begeleid. Het samenbrengen van mensen in armoede en beleidsmakers kost veel tijd, evenals het contact onderhouden en het gesprek begeleiden. Iedereen die het proces aangaat, weet dat het minimaal een jaar kan duren voordat er zicht op uitkomsten is. Er is geen recept voor dit proces, maar er zijn wel gedeelde waarden waarop de deelnemers elkaar aan kunnen spreken, zoals naar elkaar luisteren en elkaar uit laten spreken. Actief luisteren kan tot een goed begrip leiden van wat er nodig is om uit armoede te kunnen stappen. Omdat de gesprekken over armoede gaan, is het belangrijk dat de doelgroep zelf meestuurt en de agenda bepaalt.

Vertrouwen in de relatie is het fundament voor het welslagen van dit waarheidsproces. Tijd en toewijding bepalen de kwaliteit van de ontmoetingen. De uitkomsten worden ingezet om verandering teweeg te brengen en om armoedebeleid zodanig aan te scherpen dat de doelgroep zich niet alleen gezien weet maar er vooral zelf baat bij heeft. Zij weten immers het beste waar de schoen wringt.

Kijk hier naar een filmpje over de Schotse ervaring: https://youtu.be/HXobsGY_yyc

RAB stelt vragen over Rotterdamse Woonvisie

In Rotterdam wordt veel gebouwd voor de middenklasse. Voor de mensen met een lager inkomen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen mist volgens ons een perspectief op fatsoenlijk wonen in de stad. De sociale woningvoorraad wordt een hoog tempo afgebouwd en de kwaliteit van veel woningen laat ook te wensen over. RAB stelt daarom vragen aan de leden van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de Gemeenteraad van Rotterdam, over hoe dit beter kan. Zie hier onze brief daar over.

 

Artikel over Lombardijen

RAB volgt al langere tijd de ontwikkelingen in Lombardijen en probeert bewoners te ondersteunen in hun worstelingen met gemeente en Havensteder. In een artikel op Vers Beton vragen we aandacht voor deze voortdurende strijd waar maar geen einde aan lijkt te komen: https://versbeton.nl/2020/07/laat-verloederend-lombardijen-niet-aan-haar-lot-over/

Geschreven voor Mieke Zagt, met hulp van Gijs Custers

Extra voedselpakketten beschikbaar vanwege Corona virus

Dit is een oproep voor mensen in een kwetsbare situatie om zich aan te melden voor voedselhulp indien u daar behoefte aan heeft. U kunt contact opnemen met Stichting Mait of de Voedselbank:

 

Stichting Mait

email: info@mait010.nl, telefoon: 010 2105272

Voedselbank:

email: aanvragen@voedselbank.nl, telefoon: 010 425 43 58

 

Door de Corona situatie zijn veel schappen in de winkels leeg en blijven vaak alleen dure boodschappen over, wat voor mensen met een laag inkomen een knellende situatie oplevert. Ook moeten ouders met kinderen thuis blijven om voor ze te zorgen en kunnen ouderen moeilijk de deur uit vanwege gezondheidsrisico’s. Deze mensen hebben dus extra hulp nodig de komende periode.