RAB stelt vragen over Rotterdamse Woonvisie

In Rotterdam wordt veel gebouwd voor de middenklasse. Voor de mensen met een lager inkomen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen mist volgens ons een perspectief op fatsoenlijk wonen in de stad. De sociale woningvoorraad wordt een hoog tempo afgebouwd en de kwaliteit van veel woningen laat ook te wensen over. RAB stelt daarom vragen aan de leden van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de Gemeenteraad van Rotterdam, over hoe dit beter kan. Zie hier onze brief daar over.