Dank Wethouder Moti

Geachte heer Moti,

De laatste jaren werd de vernedering van Rotterdammers in de bijstand op vele fora aan de kaak gesteld. Velen pleitten voor het herstel van de menselijke maat. Dat leidde onder meer tot vragen in de Rotterdamse Gemeenteraad en in de Tweede Kamer.

Er veranderde helemaal niets.

Door uw inzet op dit dossier is er nu wel verandering gekomen.

U kondigt aan dat zestigplussers geen solliciatieplicht meer hebben. Daar zijn veel mensen u dankbaar voor. In de afgelopen maanden heeft u voor hen meer bereikt dan in de vier voorliggende jaren.

Door uw inzet en die van de rest van het college is het Rotterdamse sociale domein minder guur geworden. Wij moedigen u aan door te gaan met deze goede stappen en we zullen u met grote belangstelling volgen.

Een hartelijke groet,

RAB, Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging

Pieter Wondergem

Rutger Henneman

Danny Mense

Mieke Zagt

Sjoerd van Schooneveld

Vanessa Umboh

Jan Blankers

Gijs Custers

Rachel Heymach

Wereldarmoededag Rotterdam

Rotterdam staat op voor armoede

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staat armoede in Rotterdam hoog op de politieke agenda.

Samen met Rachel Heymach, directeur van de Talentz Skool, staat Vanessa Umboh, oprichtster van Stem Zonder Gezicht, op voor alle kinderen in armoede. Liest Roest, fractievoorzitter van Groen Links en Tim de Haan voorzitter van D66, stonden met ons hand in hand samen met fractieleden van de ChristenUnie-SGP en de PVDA.

Op 17 oktober 2018 organiseerden zij een demonstratie voor het Centraal Station van Rotterdam. Tijdens de demonstratie nodigden ze de passanten uit om in de kring te komen staan als teken van solidariteit. Tientallen mensen sloten zich aan. De kring werd steeds groter en groeide uit tot een prachtig symbool voor solidariteit.

Ook Warm Rotterdam en Rosa organiseerden op Wereldarmoededag een bijzondere bijeenkomst en spraken tot laat in de avond in de Pauluskerk over armoedebestrijding.

Dat de steeds groter wordende beweging tegen armoede effect heeft, blijkt niet alleen uit de vele initiatieven, maar ook uit het feit dat na Wereldarmoededag de Rotterdamse wethouder Moti aankondigde dat zestigplussers geen sollicitatieplicht meer hebben.